O nás

Společnost L.E.S. CR spol. s r.o. je specializovaná poradenská, marketingová a obchodní firma, která se zabývá výhradně řešením problematiky technologií v oblasti ochrany rostlin. Hlavní zaměření je směřováno především do lesního hospodářství, školkařství, částečně ovocnářství a také do oblasti okrasného zahradnictví a komunální sféry.

 

  

  • Sekce ochrany lesa a rostlin

        - velkoobchod a maloobchod s komoditami:  

        přípravky a prostředky na ochranu rostlin, lesnická i průmyslová pletiva, individuální mechanické ochrany rostlin, vyznačovací barvy, hnojiva aj.

        - poradenství, školení a semináře v ochraně lesa

 

  • Sekce lesní a komunální techniky

        - výhradní zastoupení dánských firem Linddana a Loma
        - profesionální štěpkovače Linddana TP

            prodej, servis, školení

        - profesionální drtiče Loma

            prodej, servis, školení

Naším cílem je zavádění a následný rozvoj efektivních a účinných metod ochrany rostlin. Zde mají své nezastupitelné místo mimo jiných prostředků také pesticidy, feromonové atraktanty, barviva, smáčedla a ostatní pomocné přípravky a látky na ochranu lesa. Při přenosu nových poznatků k zákazníkům dochází mnohdy k tomu, že se informační tok směrem k zákazníkům silně tříští a transformuje. Toto má za následek, že nové poznatky jsou pomalu uplatňovány a zveřejňovány, což vede k tomu, že úroveň kvality a rychlosti informací občas neodpovídá představám lesnické veřejnosti. Je naším přáním, aby Vám tento program, jakožto jeden z našich produktů, pomáhal při Vaší práci a doufáme, že se nám jej podaří do budoucna dále rozvíjet a vhodně navázat na započatou práci. 

 Naši pracovníci jsou připraveni odpovědět Vaše dotazy, týkající se problematiky ochrany lesa, provádíme školení a instruktáže technických pracovníků i pracovních čet, v případě Vaší potřeby vám vyhotovíme návrhy projektů obraných opatření a zajistíme konzultace v oblasti ochrany lesa. Poradenství provádíme také přímo v terénu, zejména se zaměřením na optimalizaci výběru jednotlivých způsobů preventivních i přímých obraných opatření.  .

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mapa regionálních zástupců společnosti

 

 
 Více zde: http://www.lescr.cz/o-nas/